TRY-OUT en TRAIL-ADDICTS RIDES VOORWAARDEN

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

1. Partijen
Trail-addicts.com: Organisator van mountainbike activiteiten, gevestigd te Arnhem.
Deelnemer: Degene wiens gegevens worden vermeld op het inschrijfformulier, wederpartij van Trail-addicts.com. Hij of zij participeert in de betreffende activiteit die door Trail-addicts.com wordt georganiseerd.

2. Toepasselijkheid
Deze Deelnemingsvoorwaarden moeten worden gezien als algemene voorwaarden en zijn van toepassing op overeenkomsten tussen de Deelnemer en Trail-addicts.com met betrekking tot alle activiteiten die door Trail-addicts.com worden georganiseerd.

De Deelnemer gaat akkoord met de Deelnemingsvoorwaarden.

3. Totstandkoming overeenkomst
Met de digitale toezending van het inschrijfformulier komt een overeenkomst tot stand tussen de Deelnemer en Trail-addicts.com met betrekking tot de activiteit waaraan de Deelnemer wenst deel te nemen.

4. Gezondheidsverklaring Deelnemer
De Deelnemer verklaart dat hij of zij in een goede gezondheid verkeert en de conditie heeft om zonder problemen deel te nemen aan de door Trail-addicts.com georganiseerde activiteit. De Deelnemer is verantwoordelijk voor de beoordeling van zijn of haar capaciteiten. In geval van twijfel neemt de Deelnemer contact op met Trail-addicts.com.

5. Verplichtingen Deelnemer ten aanzien van veiligheid
De Deelnemer gedraagt zich op een verantwoordelijke wijze.
De Deelnemer volgt de aanwijzingen van instructeurs van Trail-addicts.com op. De Deelnemer draagt tijdens de gehele duur van de activiteit een fietshelm.

6. Schade en aansprakelijkheid
De Deelnemer is zich bewust van de risico’s van de activiteiten en doet volledig op eigen risico aan de activiteiten mee. Trail-addicts.com aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor materiële- en/of immateriële- en/of gevolgschade van welke aard dan ook.
Schade aan of verlies van eigendommen van Trail-addicts.com of derden toegebracht door de Deelnemer zullen op hem of haar worden verhaald. Bij wangedrag tegenover andere gasten, wandelaars, personeel van Trail-addicts.com en bij wangedrag in het algemeen behoudt Trail-addicts.com zich het recht voor de participatie van de Deelnemer aan de activiteit te beëindigen zonder restitutie van de betaalde activiteitensom.

Ook eventuele bekeuringen zijn niet verhaalbaar op Trail-Addicts.com, elk gebied zal worden gekenmerkt met de daarbij behorende voorwaarden. Het is aan de deelnemer zelf de keuze om het gebied te betreden.

7. Kosten en betaling
De kosten voor de activiteit en eventuele nadere voorwaarden, worden op de site van Trail-addicts.com vermeld.
De kosten van de activiteit zijn voordat de activiteit plaatsvindt betaald op een rekeningnummer dat door Trail-addicts.com wordt aangegeven of worden na de clinic voldaan. Restitutie van de betaling is alleen mogelijk indien de activiteit door Trail-addicts.com zelf word gecanceld.

Een inschrijving kan wel worden overgedragen aan een ander persoon. Hier willen wij uiteraard zover mogelijk in meedenken en helpen.

8. Overige bepalingen
In geval van problemen bij de uitleg of toepasselijkheid van deze voorwaarden of problemen van andere aard, zal Trail-addicts.com één en ander zoveel mogelijk in onderling overleg trachten op te lossen. Als dit niet mogelijk blijkt zal het geschil aan de bevoegde rechter te Arnhem worden voorgelegd. Nederlands recht is van toepassing.mtb