SIERRA MTB vakantie

Elke dag hebben we verschillende ritten, lokaal dichtbij de kust tot verder weg in de bergen, meren en nationale parken met behulp van onze minibussen.

We bieden elke dag verschillende rondleidingen aan, waarbij het tempo en de afstand volledig afhankelijk zijn van je ritkeuze, snel met vloeiende en technische singletracks of gemakkelijk en ontspannen genieten van het spectaculaire landschap en het uitstekende weer, het is aan jou. We gebruiken maximaal 4 gidsen, dus de ritten kunnen snel of langzaam, lang of kort zijn, het hangt allemaal af van wat je zoekt in een mountainbikevakantie. Je zult niet worden opgehouden door langzamere rijders of je omgekeerd schuldig voelen over het tegenhouden van snellere rijders, aangezien we al onze ritten afstemmen op elke kleine groep.

Veel van onze routes hebben flinke afdalingen (d.w.z. we beginnen hoog in de bergen en eindigen in de buurt van zeeniveau) waarbij we de minibussen gebruiken om wat van de rit uit de rit te halen. Nieuwe routes We hebben ons werkterrein uitgebreid met veel nieuwe routes in en rond onze natuurparken en merengebied, die gemakkelijk te bereiken zijn met onze moderne “teambussen”.

Dit deel van het binnenland van Spanje, onbekend voor de pakkettoerist, is een van de minst bekende maar mooiste delen van Europa. We gebruiken voldoende gidsen om ons in staat te stellen het niveau van onze routes te variëren. Wil je een megaklim met veel technische afdalingen terwijl je partner liever een vlakke, schilderachtige route door het bos neemt? Geen probleem. Vanwege de vraag worden er ook meer singletracks per rit geladen.

Sierre Mountainbike vakantie


Categories ,


Share
Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sierra mountainbike vakantie – Spanje”

SIERRA MTB Holiday

Each day we have different rides, local close to the coast to further afield in the mountains, lakes and national parks using our minibuses.

We offer different tours every day, with the pace and distance entirely dependent on your choice of ride, fast with flowing and technical singletracks or easy and relaxed enjoying the spectacular scenery and excellent weather, it’s up to you. We use up to 4 guides, so the rides can be fast or slow, long or short, it all depends on what you are looking for in a mountain biking holiday. You won’t be held back by slower riders or feel conversely guilty about holding back faster riders, as we tailor all our rides to each small group.

Many of our routes have substantial descents (i.e. we start high in the mountains and end near sea level) where we use the minibuses to get some of the ride out of the way. New routes We have expanded our scope with many new routes in and around our natural parks and lake area, which are easily accessible with our modern “team buses”.

This part of inland Spain, unknown to the package tourist, is one of the least known but most beautiful parts of Europe. We use enough guides to allow us to vary the level of our routes. Want a mega-climb with lots of technical descents while your partner prefers a flat, scenic route through the forest? No problem. Due to demand, we also load more singletracks per ride.

Sierre Mountainbike holiday


Category


Share
Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sierra mountainbike holiday – Spain”