(2 customer reviews)

No Limits – Tenerife

Rock met ons de beste trails van het zuiden op het eiland Tenerife naar de zee! De singletrails van Tenerife zijn net zo divers als het eiland zelf. Op geen enkel ander eiland kun je comfortabel met de bus naar maar liefst 2000 meter reizen om de publiek onbekende trails te bereiken.

Een interessante route is voor ons net zo belangrijk als handige tips en trucs over fietsbeheersing en techniek. Onze tochten vinden plaats op technisch zeer veeleisende, deels geblokkeerde en rotsachtige paden met een steil alpineachtig uiterlijk.
Het is essentieel dat de mountainbikers voor alle tochten in een goede fysieke basisconditie zijn en een goede fietsbeheersing hebben. Maximaal 7 gasten garanderen het absolute rijplezier en de optimale veiligheid.

Voor actievolle en technisch veeleisende downhill-shuttletochten en fietstechniektraining moet je eigen DH-fiets en uitrusting worden meegebracht. Dankzij de georganiseerde shuttlechauffeurs is meer dan 3000 meter bergafwaarts per dag gebruikelijk.Share

Enduro mountainbike op Tenerife

De dagtochten zijn inclusief het ophalen vanuit het zuiden van het eiland en met een transfertijd van minder dan een uur zullen we de verschillende startpunten bereiken. Daarna stoppen we meestal in een Canarisch restaurant om ons op te frissen met een koel drankje of “barraquito” voordat we terugkeren naar het hotel en zelfs tijd hebben voor een duik in de Atlantische Oceaan.

Product reviews
Add a review

(2 customer reviews)

No Limits – Tenerife

Rock with us the best trails from the south on the island of Tenerife to the sea! Tenerife’s singletrails are as diverse as the island itself. On no other island can you travel comfortably by bus to as much as 2,000 metres to reach publicly unknown trails.

An interesting route is just as important to us as useful tips and tricks on bike control and technique. Our tours take place on technically very demanding, partly blocked and rocky trails with a steep alpine appearance.
It is essential that mountain bikers for all tours are in good basic physical condition and have good bike control. Maximum 7 guests guarantee absolute riding pleasure and optimum safety.

For action-packed and technically demanding downhill shuttle tours and bike technique training, bring your own DH bike and equipment. Thanks to organised shuttle drivers, more than 3,000 metres downhill per day is common.Share

Enduro mountainbike on Tenerife

Day trips include pick-up from the south of the island and with a transfer time of less than an hour, we will reach the various starting points. Afterwards, we usually stop at a Canarian restaurant to refresh ourselves with a cool drink or “barraquito” before returning to the hotel and even having time for a dip in the Atlantic Ocean.

Product reviews
Add a review