MTBClinics België

Eerst even mezelf voorstellen.

Ik ben Kris Hertsens, 53 jaar en sinds 1989 actief en competitief mountainbiker. Ik ben sportleerkracht van opleiding en heb een klein beetje organisatie talent. Nadat ik 15 XC heb gereden kwam marathon op mijn pad, gevolgd door enduro en nu ben ik verknocht aan het Ebiken. We volgen de evolutie van onze mooie sport sinds 33 jaar. Ik was 6 keer Belgisch Kampioen bij de masters en reisde de wereld af voor wedstrijden. Een echte levenservaring.

In de loop der Jaren organiseerde ik allerlei mountainbike events en starte ik samen met gelijkgezinden een school en enkele clubs en teams op. 12 jaar geleden richtte ik MTBclinics.be op. Het doel was en is nog steeds mountainbikers een boost aan vertrouwen te geven door ze techniektraining te geven en avonturen aan te bieden. Clinics en bootcamps allerhande voor alle niveaus.

Ondertussen is onze crew 8 man sterk en organiseren we 150 activiteiten per jaar. Dat gaat van privé clinics over clinics-op-maat naar groepsclinics in allerlei disciplines binnen de sport, tot reizen en bootcamps.

De passie druipt er vanaf 😊.

MTBclinics.be


Categories , ,


Share

Waar staat MTBclinics.be voor?

MTBclinics.be draagt de mountainbikesport een warm hart toe en promoot de bijhorende gezonde levensstijl in al zijn vormen. De natuurbeleving en het uitdagende aspect van het mountainbiken inspireert ons om allen hiervan voluit mee te laten genieten.

Iedereen kan bij ons terecht voor kwalitatieve mountainbike opleidingen: van de beginner, die de basis van het mountainbiken wil aanleren of de fervente wedstrijdrijder die zijn techniek wil fine tunen tot de avonturier die een onvergetelijke ervaring wil opdoen.

Visie

  • MTBclinics.be gelooft erin dat we het vertrouwen, rendement en technisch kunnen van iedere rijder kunnen verhogen. Een betere beheersing van de fiets zorgt voor sterkere prestaties, meer veiligheid en vooral ook meer plezier tijdens de rit.
  • MTBclinics.be wil een referentie zijn op gebied van techniektraining. Met veel enthousiasme en ervaring begeleiden wij eenieder naar een hoger niveau.
  • MTBclinics.be is er om de échte knepen van het mountainbike aan te leren aan de hand van telkens een unieke ervaring…The Real Stuff!

Strategie

  • We verbeteren je techniek aan de hand van een doelgerichte “Clinic” waar de persoonlijke aanpak van de instructor centraal staat. De verschillende niveaus zorgen voor een opleidingstraject waar je kunt groeien van starter tot pro.
  • We gaan samen met jou op zoek naar jouw “moment de gloire”. Misschien is dit wel tijdens enkele dagen in de bergen met vrienden, weg van de bewoonde wereld, op een eindeloze singletrack.
  • We voorzien een professionele omkadering waar we zowel jouw “skills” als bike tot in de puntjes afstellen op grensverleggende prestaties.
  • We willen vooral plezier, lachen en een knipoog naar alles wat moet en niet mag.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MTB Clinics – België”

MTBClinics Belgium

First, let me introduce myself.

I am Kris Hertsens, 53 years old and an active and competitive mountain biker since 1989. I am a sports teacher by training and have a little organisational talent. After riding 15 XC, marathon came my way, followed by enduro and now I am hooked on Ebiking. We have been following the evolution of our beautiful sport for 33 years. I was 6 times Belgian Champion in the masters and travelled the world for races. A real life experience.

Over the years, I organised all kinds of mountain bike events and started a school and some clubs and teams together with like-minded people. 12 years ago I founded MTBclinics.be. The goal was and still is to give mountain bikers a boost of confidence by giving them technique training and offering adventures. Clinics and bootcamps of all kinds for all levels.

Meanwhile, our crew is eight strong and we organise 150 activities a year. This ranges from private clinics to tailor-made clinics to group clinics in all kinds of sports disciplines, to trips and boot camps.

MTBclinics.be


Categories ,


Share

What does MTBclinics.be stand for?

MTBclinics.be cares about the sport of mountain biking and promotes the accompanying healthy lifestyle in all its forms. The experience of nature and the challenging aspect of mountain biking inspire us to let everyone enjoy it to the full.

Everyone can come to us for high-quality mountain bike training: from the beginner, who wants to learn the basics of mountain biking, or the fervent competitor who wants to fine-tune his technique, to the adventurer who wants an unforgettable experience.

Vision

MTBclinics.be believes in increasing the confidence, efficiency and technical ability of every rider. A better mastery of the bike ensures stronger performance, more safety and, above all, more fun during the ride.
MTBclinics.be wants to be a reference in the field of technique training. With great enthusiasm and experience, we guide everyone to a higher level.
MTBclinics.be is there to teach the real tricks of mountain biking through a unique experience…The Real Stuff!
Strategy

We improve your technique through a goal-oriented “Clinic” where the personal approach of the instructor is central. The different levels provide a training path where you can grow from starter to pro.
We will work with you to find your “moment de gloire”. Maybe this is during a few days in the mountains with friends, away from civilisation, on an endless singletrack.
We provide a professional framework in which we fine-tune both your “skills” and your bike for groundbreaking performance.
Above all, we want fun, laughter and a nod to everything that must and must not be done.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MTB Clinics – Belgium”