Enter the Dragon // Blake Samson – “ontwaakt uit een eeuwige slaap, de Welsh rode draak heerst over dit kleine stadje, shredding up the trail as he goes”

Opgroeien in Wales, het verhaal van de rode Welse Draak is er een die je leert terwijl je er rond wandeld. De historische veldslagen die Wales gevormd hebben zoals de dag van vandaag en de moedige draak die de burgers heeft bevrijd. Met de rode draak trots afgebeeld op de nationale vlag, het is een constante herinnering aan de tijden die ooit waren.

Vele eeuwen geleden, heersde de Draken. De draken vochten over elke stad in het land. Een ijs draak met zijn koude hart kon werelden plunderen in omtoveren tot een eeuwige winter. Totdat de rode draak, redder van het land, een eind maakte aan deze slechte tijden. Bloed giete uit haar borst, de rode draak nam een laatste klap tegen de ijs draak, en zo bevrijde hij hen in de steden uit de winterse tijden! Hierna vertrok de rode Draak weer terug naar zijn grot, de rode draak viel in een eindeloze slaap, en werd nooit meer gezien.

Tot nu toe!

Blake Samson rossen zijn Saraceense Ariel down “Enter the Dragon” op BikePark Wales.

Enter the Dragon // Blake Samson – “Awoken from an everlasting sleep, the Welsh red Dragon reigns down on this small town, shredding up the trail as he goes”

Growing up in Wales, the story of the red Welsh Dragon is one that you learn whilst you are toddling around. The historic battles that formed what Wales is today and the courageous Dragon that freed the citizens. With the red dragon flown proudly on the countries flag, it is a constant reminder of the times that once were.

Many centuries ago, dragons roamed the land. The dragons battled over every town and home in the land. An ice dragons cold hearts could plunder worlds into eternal winter. Trampled towns and cliff top battles was all that lay in the dragons wake. Until the red Dragon, saviour of the land, put an end to their wicked ways. Blood pouring from its chest, the red dragon took a final blow at the ice dragon, liberating the cities from its wintery past! Returning to its cave, the red dragon fell into an endless sleep, and was never seen again.

Until now!

Blake Samson steeds his Saracen Ariel down “Enter the Dragon” at BikePark Wales.